NALATENSCHAP

 

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament. In deze brochure wordt uitleg gegeven over de nalatenschap.

Blijf op de hoogte:
Ontvang onze niewsbrief per e-mail