Wie zijn wij ?

notdw

mr. J. van Swetselaar

notaris
mr. J. van Swetselaar Notariaat Duiven Westervoort

mr. H.A. van Ramshorst

notaris
mr. H.A. van Ramshorst Notariaat Duiven Westervoort

De Notarissen

Notariaat Duiven Westervoort is een notarispraktijk die vanaf 2012 in Duiven door de notarissen mr. H.A. van Ramshorst en mr. J. van Swetselaar wordt uitgeoefend.
De heer Van Ramshorst is vanaf 1980 werkzaam in het notariaat. Als kandidaat-notaris was hij werkzaam in Arnhem en Beuningen.
De heer Van Swetselaar is vanaf 1990 werkzaam in het notariaat. Als kandidaat-notaris was hij werkzaam in Veenendaal en Zevenaar.
De heer Van Ramshorst is gehuwd, heeft 4 kinderen, vervult enkele bestuursfuncties en in zijn vrije tijd staat hij bij de veteranen wekelijks op het voetbalveld. Ook de heer Van Swetselaar is gehuwd, heeft 2 kinderen, is lid van een serviceclub, vervult enkele bestuursfuncties en staat regelmatig op de golfbaan.

Het Kantoor

Zoals bij "Wat" wordt aangegeven, heeft Notariaat Duiven Westervoort een duidelijke link met de gemeenten Duiven en Westervoort.
De geschiedenis van de notarispraktijk in Duiven gaat terug tot 1986. In dat jaar werden de deuren van het eerste notariskantoor in Duiven geopend door notaris Brouwer. Vanaf 1994 werd deze praktijk na de benoeming van de heer Van Ramshorst tot notaris, door deze twee notarissen gezamenlijk uitgeoefend tot de pensionering van notaris Brouwer in 2012. In 2000 opende de heer Van Swetselaar het eerste notariskantoor in Westervoort. Tot 2012 is deze notarispraktijk in Westervoort uitgeoefend.
In 2012 zijn de Duivense en Westervoortse kantoren gefuseerd en sindsdien wordt de notarispraktijk gezamenlijk uitgeoefend door de notarissen Van Ramshorst en Van Swetselaar en hun team van ervaren medewerkers. Door deze samenwerking is een groter kantoor ontstaan dat op efficiënte wijze kan inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.
De notarispraktijk wordt uitgeoefend zoals dat vandaag de dag door de maatschappij en de wet wordt verlangd. Enerzijds gebeurt dat als notaris-ondernemer die als juridisch deskundige adviseert en cliënten behulpzaam is op diverse werkterreinen en anderzijds gebeurt dat als notaris-ambtenaar, die vanwege zijn bijzondere taak en functie bij Koninklijk Besluit is benoemd om onafhankelijk en onpartijdig zijn ambt uit te oefenen.