NALATENSCHAP

 

Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld onder uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden? Leg uw laatste wil dan vast in een testament. In deze brochure wordt uitleg gegeven over de nalatenschap.

Rijksweg 58, 6921 AC, Duiven

0316 - 262 171