TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN VOOR ERF- & SCHENKINGBELASTING

 

Als u een erfenis krijgt of een schenking krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting of schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan uw vrijstelling. In deze brochure treft u de tarieven aan die voor dit kalenderjaar gelden.

Rijksweg 58, 6921 AC, Duiven

0316 - 262 171