Wat doen wij ?

notdw

Ons kantoor in Duiven

Notariaat Duiven Westervoort is een allround dorpenkantoor en staat tot uw dienst voor alle notariële werkzaamheden. Van het bespreken van een eenvoudig testament tot het certificeren van aandelen in vennootschappen, van het opstellen van een samenlevingscontract tot het oprichten van een vereniging of stichting, u kunt dit alles laten verzorgen door ons kantoor.


Notariaat Duiven Westervoort staat midden in de samenleving van de gemeenten Duiven en Westervoort.
Door onze uitstekende contacten met gemeenten, ondernemersverenigingen en vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en instellingen, is het kantoor op de hoogte van actuele ontwikkelingen in Duiven, Westervoort en de overige gemeenten van De Liemers.


Notariaat Duiven Westervoort is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), de Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten (NRS) en bij NotarisPlus, een samenwerkingsverband van 5 gerenommeerde Gelderse notariskantoren. Met kennisdeling en praktijkoverleg zijn en blijven de aangesloten kantoren op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op alle rechtsgebieden van het Nederlandse notariaat.


En doen wij het goed?

Het is uiteraard niet aan ons om te oordelen over de kwaliteit van ons kantoor. In dit kader is het goed voor u te weten, dat elk notariskantoor eens per drie jaar wordt gecontroleerd door een speciaal daartoe opgeleide vakgenoot (een zogeheten "auditor"). Ons kantoor heeft in maart 2015 deze controle weer gehad. In het door de auditor opgestelde rapport staat ondermeer vermeld:
"Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met verschillende medewerkers heb gevoerd concludeer ik dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Op het kantoor is aandacht voor kwaliteit- en integriteitgerelateerde vraagstukken. De bevindingen betreffen het kantoor en de daaraan verbonden notarissen."

Ons Specialisme ?

Met alle ervaring die notarissen Van Ramshorst en Van Swetselaar hebben (zie "wie"), kan rustig worden gesteld, dat "mensenkennis" ons specialisme is; iedereen is anders, ieders probleem is anders, voor iedere vraag of ieder probleem dient er een "op maat" oplossing te komen. Vragen of problemen van een cliënt, diens wensen om zijn zaken goed te behartigen, verlangen een juiste beoordeling en creatieve inzet van juridische regels, waarbij zekerheid op juridisch gebied het uitgangspunt én doel is.

Vakinhoudelijke specialisatie

Daarenboven is notaris Van Ramshorst gecertificeerd estate planner en als zodanig lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Notaris Van Swetselaar is als specialist op het gebied van onroerend goed als lid aangesloten bij de Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten (NRS)